นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขียน...เรื่องที่เขียนแล้วตัวเองรู้สึกสนุก

Ico48

ขอบคุณ คุณ gundum , คุณเมตตา  คุณรัตติยาค่ะ

สัญญาว่า  จะ (พยายาม) เขียนอย่างสม่ำเสมอค่ะ