นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาเลเซีย

Ico48

แวะมาอ่านความประทับใจของพี่จารีค่ะ การเดินทางในครั้งนี้เน้นความปลอดภัยจริงๆ และทุกคนเป็นห่วงซึ่งกันและกันด้วยค่ะ

Full Content: มาเลเซีย