นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. ตอนที่ 5 : กิจกรรม shadowing ของวันที่ 9 มิถุนายน 2553

Ico48

มาแล้ว ตามมาอ่านแล้วนะคะ

บันทึกอีกนะคะ ขอบคุณคะ

*** อย่าลืมของฝากนะคะ

*** และฝากความระลึกถึงอาจารย์รังสรรค์ ด้วยนะคะ

น้องเม