นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสอนแบบไม่สอนเอง

Ico48
ศิษย์เก่า [IP: 203.147.4.34]
16 มิถุนายน 2553 02:55
#57920
ปัญหาที่ผมเคยเรียนคล้าย ๆ อย่างนี้คือ ข้อสอบครับ จะออกข้อสอบอย่างไรให้เป็นกลางไม่งั้นจะมีกลุ่มที่เนื้อหาตรงข้อสอบได้เปรียบนิดหน่อยครับ
เนื้อหาเต็ม: การสอนแบบไม่สอนเอง