นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสอนแบบไม่สอนเอง

Ico48

ชอบค่ะอาจารย์

วิธีการสอนแบบนี้ ฝึกนักศึกษาทั้งการนำเสนอ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

น้องอิน

เนื้อหาเต็ม: การสอนแบบไม่สอนเอง