นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสอนแบบไม่สอนเอง

Ico48

เรียนคุณศิษย์เก่า

ผมก็ยอมรับนะครับว่า มีบางตอนที่จะเรียนได้ลึกกว่า บางตอนเช่น กลุ่มที่สอน introduction จะเสียเปรียบเล็กน้อย

แต่ผมอยากเปลี่ยนการเรียนเพื่อสอบได้เกรดสูง เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับ การเรียนรู้ที่จะสนใจในสภาพแวดล้อม บริบทสังคม ต้นน้ำของการเรียนรู้ และปลายน้ำในการนำไปใช้งาน

อ.กฤษณพงศ์ กีรติกร มองอุดมศึกษาไว้หลายมิตินะครับ

มิติการใช้ประโยชน์ - ต้องผลิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้ มีความรู้และทักษะของอาชีพยุคใหม่

มิติของปัญญา - เป็นประทีปทางปัญญาและสำนึกสังคม

มิติของจิตวิญญาณและปฏิสัมพันธ์กับสังคม - ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสังคม ขาดสำนึกและอุดมการทางสังคม รู้วิชาแต่ไม่รู้สังคม

เยาวชนไทย ถูกปลูกฝังให้แข่งขัน และใช้ปริญญาเบิกทางในการมีงานทำ โดยไม่มีคำถามเรื่องคุณภาพ เป็นกลไกขยับฐานะทางสังคม เรียก ฐานานุภาพ นานมาพอควรแล้ว ผมว่าผมอยากเปลี่ยนสักเล็กน้อย สัก 0.1% ก็ยังดีครับ 

เนื้อหาเต็ม: การสอนแบบไม่สอนเอง