นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสอนแบบไม่สอนเอง

Ico48

หนูณิชน์ครับ

ผมว่าความเครียดมันเกิดจากความคิดเราเองนะครับ ต้องถามตัวเองว่าทำไมตัวเองเครียด เครียดเพราะความกลัว เครียดเพราะกลัวจะเสียหน้า.................

มีนักศึกษาบางคนกล้าตอบ และอยากตอบมากเพราะถูกฝึกมาดี

มีนักศึกษาจำนวนมากไม่กล้าถามกล้าตอบเลย..เพราะไม่ได้ฝึกมา คำถามคือว่า เราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป เพราะว่ากลัวนักศึกษาจะเครียดหรือ??

ผมว่าผมสามารถสร้างบรรยากาศการสอนให้ไม่เครียดได้ครับ อย่ากลัวการคิดใหม่ ออกนอกกรอบ อย่ากลัวปัญหาใหม่ เพราะที่ปฏิบัติเหมือนเดิม มันก็เป็นการสร้างปัญหา เพียงแต่เราอาจมองไม่เห็นเพราะความคุ้นเคย

ผมก็อยากเรียนรู้ว่าสอนแบบนี้จะเป็นอย่างไร จะรอดู feedback การประเมินจากนักศึกษาตอนสิ้นภาคฯ

ถึงแม้ว่าการประเมินจากนักศึกษาที่ผ่านมาของผมจะได้คะแนนสูงอยู่แล้ว แต่ความรู้สึกของผมยังอยากหาแนวทางใหม่ๆมาสอนอยู่อีก

หากล้มเหลวก็เป็นการเรียนรู้ ไม่กล้าล้มเหลว กลัวการล้มเหลว จะเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร??

เนื้อหาเต็ม: การสอนแบบไม่สอนเอง