นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสอนแบบไม่สอนเอง

Ico48
ต้นอ้อ [IP: 124.120.245.217]
16 มิถุนายน 2553 15:44
#57948

สมัยเรียนที่สวนดุสิต ช่วงแรกไม่กล้าตอบคำถามอาจารย์และมักจะไม่มองหน้าอาจารย์เวลาที่อาจารย์ถามมีเทอมหนึ่งได้ลงเรียน วิชาวาทการ อาจารย์ผู้สอนฝึกให้ได้แสดงออก อาจารย์ให้ความมั่นใจ รวมทั้งฝึกพัฒนาบุคลิคภาพ หลังจากนั้นความมั่นใจเต็มร้อยเลย จนถึงปัจจุบันทำงานแล้ว ยังนำมาใช้ รู้สึกนึกถึงอาจารย์ท่านนั้นมากเลย  วิธีที่ท่าน ผอ.ใช้น่าสนใจมากเลย อยากเป็นนักศึกษาอีกครั้งค่ะ 

 

เนื้อหาเต็ม: การสอนแบบไม่สอนเอง