นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสอนแบบไม่สอนเอง

Ico48

  มีอรรถที่ให้ประโยชน์ต่างกันคือ การหยิบยื่นให้ความรู้ กับการสอนให้เขารู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักสร้างเครื่องมือ วิธีการแสวงหาความรู้ ขอรับอาจารย์

   สังคมไทยในอดีตผ่านมา นิยมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ แบบยื่นป้อน เราจึงได้ผลผลิตสังคมแบบผู้เสพ ลอกรับความรู้ เทคโนโลยี่จากประเทศอื่น หากเราหันมาใช้แบบหลังกันมากขึ้น การพัฒนามาเป็นสังคมผู้ผลิตความรู้ เทคโนโลยี่ คงไม่ไกลเกินอายุคนรุ่นผมขอรับ

    

เนื้อหาเต็ม: การสอนแบบไม่สอนเอง