นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คิดถึงฟาร์มโชคชัย

Ico48

อิอิ

น้องม้าฉิ้งฉ่องด้วย

 [img]http://share.psu.ac.th/file/yupin.l/1.jpg[/img]

เนื้อหาเต็ม: คิดถึงฟาร์มโชคชัย