นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 coffee in love-สะพานประวัติศาสตร์-ห้วยน้ำดัง

Ico48
ServiceMan (Recent Activities)
30 July 2010 18:04
#59188

ยังคงอยากไปอยู่น๊ะว่าไหม

แม้จะไปมาแล้วก็ตาม

ใคร อยากไปยกมือขึ้น