นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 mozilla mirror

Ico48

ของผมทำ mirror ของ gentoo ไว้ดูทืี่นี้ครับ http://share.psu.ac.th/blog/forget/16675

แ่ต่ขี้เกียจแจ้งไปยัง gentoo. orgให้เพิ่มใช้ เพราะไม่ค่อยมั่นใจกับความเร็ว internet ครับ

ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะช้าๆ ช่วงบ่าย ๆ

เนื้อหาเต็ม: mozilla mirror