นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมผัสความหนาวที่....ดอยอ่างขาง

Ico48

ว่าก็ว่าเถอะ อ่างขางคราวนี้มันช่างหนาวจริงๆ

แต่ก็ชอบนะ ถ้าให้หนาวกว่านี้ก็ยังสู้ไหว เพราะไม่ต้องอาบน้ำ ฮิๆๆ