นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คอนแท็คเลนซ์ อ๊าก..กก ทามไมใส่ยากจัง

Ico48
ใส่กลับด้านแล้วเป็นยังไงเหรอคะ อยากรู้อ่ะ.... ?