นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คอนแท็คเลนซ์ อ๊าก..กก ทามไมใส่ยากจัง

Ico48

 แล้วจะรู้ได้งายอ่ะ ว่าด้านไหน เป็นด้านไหน

หยั่งเวลาทำตกอะไรหยั่งเงี้ยะ อ้ะ...

 

( ตอบด้วย เน้อ )