นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "คุณอำนวย" ขั้น advance ที่ มอ. รุ่น 1

Ico48

ครั้งนี้ได้ชม Clip อักหลายๆ เรื่องที่อาจารย์สรรหามาให้ชมกัน ล้วนแฝงไว้ซึ่งความรู้ที่อาจารย์ท่านให้เราถอดบทเรียน และตีความจากคลิป ให้ทั้งความสนุก ความเพลินเพลิน และเข้าใจอย่างไม่ตั้งใจ

ขอบคุณ บุหงา-ปัตตานี และ มอนลี่  ที่เข้ามาแจมในการแสดงความเห็นคัรบ 

สนับสนุนความเห็นเรื่องการต่อเนื่องของกิจกรรมคัรบ ยกมือสองแขนแทนความเห็น สื่อความหมายถึงความจำเป็นในสิ่งที่เคี่ยวเข็ญให้เป็นไป KM KM