นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการทำหมันสุนัขและแมวใน ม.อ.

Ico48
ll๓Jไทe [IP: 192.168.100.112]
31 สิงหาคม 2553 13:04
#59885

เรื่องรับสมัครอาจารย์ คงต้องรอประกาศรับสมัครที่ทางโครงการจัดตั้งฯ กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ

 

สามารถติดตามข่าวได้จาก http://www.vet.psu.ac.th

ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งฯ ค่ะ