นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 1

Ico48

เมื่อ 8 ปีที่แล้ว พี่ก็เคยไปทำค่ายเรียนรู้ คู่พัฒนาฯ ที่เป็นกิจกรรมเริ่มต้นของค่ายเรียนรู้คุณธรรมฯ ที่ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ ค่ะ ตอนนั้นพวกเราพักที่โรงเรียนบ้านควนลังกา ที่นี่มีมัสยิสต์ที่ชาวไทยพุทธ มุสลิม ช่วยกันสร้างด้วยค่ะ ที่นี่เป็นชุมชนที่ช่วยเหลือกันดีมากๆค่ะ