นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปรับ Firefox ให้ใช้ Gmail ส่งจดหมาย

Ico48
เมธินี คงศรี [IP: 182.52.126.180]
16 กันยายน 2553 16:18
#60268

Hi  miss yupin    I"m  matinee          

I"m   12 yers  old    I"m  study  in matta  yom1/6 at

khunhanwittaysan school    my favourite  teacher  school       subjech  is  English  are  math     my  favourite   teacher     is  miss yupin

                                                         matinee