นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลขรหัส13หลักในบัตรประชาชน

Ico48
  • ได้เข้าใจมากขึ้น ขอบคุณนะค่ะ
  •  เอ๊ะ เอ๊ะ  พี่อ่านคู่สร้างคู่สมด้วย