นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเข้าโครงการ IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 10

Ico48

น่าสนใจคะ อยากทราบว่าเปิดสำหรับทุกวิทยาเขต เขตการศึกษา ใช่มัยคะ แต่ร่วมระยะเวลา 2 อาทิตย์แล้วคนที่เข้าร่วมจะสามารถดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องเ ช่น การสอบได้รึเปล่าเพราะระหว่างเวลาเรียนก็ต้องไปทัศนศึกษา และทีมที่ปรึษาของวิทยาเขตรึเปล่าที่ร่วมทางไปด้วย ขอบคุณสำหรับข้อมุลเพิ่มเพื่อบอกต่อคะ

อ.ไอซ์