นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเข้าโครงการ IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 10

Ico48
  • ใช่แล้วคะเปิดให้เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้นคะ
  • สำหรับผ้เข้ารว่มขณะนี้ได้กำหนดตัวไว้แล้วทั้งนศ.และเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงคะ เช่นรองฯ ผช.ฝ่ายกิจฯ ศิลปฯ เจ้าหน้าที่กองฯกิจคะ ในส่วนนักศึกษาที่ไปนั้นจะมีหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้คะ