นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ

Ico48

  "เราอาจจะนำเป็นบางเรื่อง (ไม่ทุกเรื่องนะครับ) แต่เรื่องเชิงสังคมเราน่าจะอยู่ล้าหลังเลย เราต่างคนต่างอยู่กันมากเกินไปครับ เราทำงานแบบไม่เห็นภาพใหญ่ เราเห็นแต่กะลาที่ครอบเราอยู่เท่านั้นเอง "

        สนใจค่ะ    เราจะออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่กำลังทำอยู่ให้เกิดการเรียนรู้เช่นนี้ได้อย่างไร

                  ด้วยความขอบคุณ