นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 1 เปิดอกดู..จะรู้ว่า...

Ico48

ที่ corin ยังไม่มีแผนงาน km อย่างจริงๆ จังๆ ซักกะที...รับอยู่คนเดียว เวลาต้องเขียนรายงานแต่ละปี..เหนื่อยค่ะ...เลยใช้ช่องทาง share.psu นี้ไปพลางๆ ก่อน...