นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเข้าโครงการ IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 10

Ico48
  • ใช่แล้วคะเป็นโครงการที่ดี เป็นการพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะสากล
  • ชึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการลืมบอกไปนะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มเครือข่ายสามเหลี่ยมเศรฐกิจ