นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สรุปภาพกิจกรรมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 28

Ico48

ยินดีกับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งชัยชนะไม่ใช่การแข่งขัน แต่ชนะที่ได้ในแต่ละคน

- ชนะที่ได้เข้าแข่งขัน ชนะคู่แข่งก็ยินดีต่อตัวเองและคู่แข่ง แพ้ก็ให้ทราบว่ายังต้องปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น

- ชนะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการพบปะเพื่อน เป็นเพื่อนจากต่างสถาบัน ต่างพื้นที่

-ชนะที่ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ทุกครั้งทุกที่ที่มีการทำกิจกรรมสี่จอบ

หวังว่าทุกคนคงได้รับบทเรียนที่คุ้มค่า เป็นชัยชนะที่ต้องแข่งกับตนเอง