นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
Monly (Recent Activities)
28 November 2010 17:22
#61863

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเจ้าตัวน้อย? น่ารักจังเลย?