นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
mandala (Recent Activities)
29 November 2010 16:21
#61906

สนุกกันใหญ่เลย ... น่ารักจริงๆ