นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เคลียร์พื้นที่ห้องมืด

Ico48
  • เหตุการณ์อย่างนี้ น่าจะเกิด วาตภัย ในห้องเก็บเอกสาร   ไม่ทราบว่า เข้าไปแล้ว จะได้รับความปลอดภัยหรือเปล่าค่ะ  กลัวจะไม่ได้กลับออกมาค่ะ
  • แบบนี้ ต้องทำ แผนบริหารความเสี่ยง แล้วค่ะ