นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เคลียร์พื้นที่ห้องมืด

Ico48
ปาล์มมี่เป็นห่วง ช้าง กับ Leo จังเลยคะ ด้วยความลาดชัน + แรงโน้มถ่วงของโลก คงจะสู้แรงยึดเหนี่ยวไว้ได้อีกไม่นานเป็นแน่แท้ อิอิ หน่วยการเจ้าหน้าที่รับทราบคะ จะดำเนินการโดยด่วนนะคะ