นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เคลียร์พื้นที่ห้องมืด

Ico48

ขอแจ้งให้ตำรวจในท้องที่มาดูที่เกิดเหตุด้วย และหาทางออกให้ประชาชนที่ประสบวาตภัยด้วยค่ะ