นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประเภทบุคลากร

Ico48
กุลญาภา [IP: 183.89.248.244]
13 ธันวาคม 2553 20:10
#62301

พนักงานเงินรายได้ทำงานจำนวนวันและสวัสดิการเทียบเท่าหรือแตกต่างจากข้าราชการอย่างไร อยากทราบข้อดี ข้อเสียของพนักงานเงินรายได้

ขอบพระคุณค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ประเภทบุคลากร