นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประเภทบุคลากร

Ico48
แดง โฉมทอง [IP: 192.168.100.112]
14 ธันวาคม 2553 08:00
#62305

ขอทำความเข้าใจในแต่ละประเด็น ดังนี้

1. จำนวนวันที่ทำงานจะเท่ากับข้าราชการหรือไม่ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้าง แต่โดยทั่วไปเท่าที่ทราบจะเหมือนกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ยกเว้น พนักงานเงินรายได้ตำแหน่งยาม ที่สังกัดกองอาคารสถานที่ ที่มีสัญญาจ้างว่าต้องปฏิบัติงาน 6 วัน/สป แต่ก็มีอัตราค่าจ้างสูงตามวันที่ปฏิบัติงาน

2. สวัสดิการเทียบเท่าหรือไม่ อันนี้ชัดเจนครับ สวัสดิการจะไมเท่าข้าราชการครับ พนักงานของรัฐทุกประเภทจะไม่มีประเภทไหนได้รับสวัสดิการเทียบเท่าอีกแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงมีการพยายามยกเลิกระบบราชการ เท่าที่ทราบจะนำระบบพนักงานราชการมาใช้แทน ซึ่งระบบนี้ถ้าดูให้ดีก็จะไม่แตกต่างกับระบบพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา

3. ข้อดีข้อเสีย อันนี้คงพูดอยาก เท่าที่ผมสัมผัสกับระบบบริหารงานบุคคลของ ม.อ. เรา มีพนักงานเงินรายได้จำนวนมากล้วนปฏิบัติงานอยู่นาน และมีอีกจำนวนมากที่ได้ทำงานกับเอกชนมาระยะหนึ่งแล้ว พยายามจะเข้ามาเป็นพนักงานเงินรายได้ ทั้งที่เงินเดือนก็มิใช่ว่าจะสูงไปกว่าบริษัทเอกชน

คงเขียนอธิบายให่เข้าใจยากสักนิด ท่านใดประสงค์จะได้ความกระจ่างมากกว่านี้ ผมแนะนำให้โทรไปปรึกษาพูดคุยกับผมอีกครั้งจะดีกว่า ที่เบอร์ 7806 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ ครับ

เนื้อหาเต็ม: ประเภทบุคลากร