นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ

Ico48

น่าจะมี ศิลปะการร่างหนังสือ มาแบ่งปันด้วยนะค่ะ จะได้รู้หลักการ ร่างได้ประเด็นถูกต้อง ครบถ้วน และถูกใจ.....