นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ

Ico48
ก็ได้ยินน้องนักศึกษาพูดให้ฟังบ่อยๆค่ะ เวลามา print งานที่อาจารย์ให้แก้..  ก็แก้ไปแก้มาสุดท้ายก็กลับไปใช้ข้อความเดิม ^^