นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ

Ico48
แต่ไม่ใช่หนังสือราชการน๊าค่ะ .. แค่อยากแสดงความคิดเห็นลักษณะปัญหาคล้ายๆ กันกับการพิมพ์หนังสือราชการ ในหัวข้อบางข้อที่นำมายกเป็นตัวอย่างของการแก้ไขเอกสารการพิมพ์