นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขอยู่ที่ไหน

Ico48

ความสุข (ของผม) คือ การที่ไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหน

;-)

 ป.ล. แอบลอกมาจาก FB ของเด็กๆ

เนื้อหาเต็ม: ความสุขอยู่ที่ไหน