นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มี O(โอ) แต่ไม่เจอ O(โอ)

Ico48

พี่ผึ้งทอง เวลาหลอมตัวอย่างเนี่ย พี่ "เพลิน" มากเลยหรือคะ ถึงต้องถือ "ถังดับเพลิน" ไว้กัน  รึว่ากลัวจะเพลินจนหลอมถ้วยไปอีก ก็เลยต้องมีถังไว้ดับ "เพลิน" 

 ว่าแต่หน้าตามันเป็นอย่างไร อ่ะไอ้ถังดับเพลินเนี่ย

เนื้อหาเต็ม: มี O(โอ) แต่ไม่เจอ O(โอ)