นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด)

Ico48

ขอบคุณผู้ทำงานทุกคน

นี่คือ 5 ส ของจริง