นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Bingo1-75-byptom.xls

Ico48
ประเสริฐ [IP: 58.8.199.43]
26 กุมภาพันธ์ 2554 13:54
#63930

ผมขออนุญาตินำไปใช้นะครับ

ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

เนื้อหาเต็ม: Bingo1-75-byptom.xls