นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด)

Ico48
Baby (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
27 กุมภาพันธ์ 2554 13:02
#63938

เยี่ยมไปเลย ต่อไป "ห้องมืด" ไม่มืดแล้ว ทำ 5ส เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว  เรียกว่าห้องอะไรดีน๊าพี่อ้วน