นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นโยบาย 3 D คืออะไร

Ico48
Monly (Recent Activities)
10 March 2011 13:26
#64161
  • รับทราบค่ะ 
เนื้อหาเต็ม: นโยบาย 3 D คืออะไร