นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นโยบาย 3 D คืออะไร

Ico48

ขอบคุณพี่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมตามนโยบาย 3 ดี

เนื้อหาเต็ม: นโยบาย 3 D คืออะไร