นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (18)

Ico48
ระเบียบ ลือขจร [IP: 192.168.100.112]
16 มีนาคม 2554 10:52
#64303

แจ้งชื่อผู้เข้าร่วม

ระเบียบ

ปรีดารัตน์