นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (18)

Ico48
จีราณี [IP: 192.168.100.112]
16 มีนาคม 2554 12:48
#64312

วทท.วัสดุ  ขอแจ้งชื่อเข้าด้วย  2  คนค่ะ  คือ  จีราณี  และคุณศศิธร  ค่ะ