นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (18)

Ico48
เจนวดี [IP: 192.168.100.112]
16 มีนาคม 2554 14:26
#64319
หน่่วยประกันคุณภาพขอแจ้งชื่อเข้าร่วมด้วยสองคนค่ะ เจนวดีกับกุสุมา