นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (18)

Ico48
ทัศนวรรณ แก้วศรีหน่อ [IP: 192.168.100.112]
16 มีนาคม 2554 14:35
#64320

กจ. เข้าด้วยค่ะ 2 คน ---> ทัศนวรรณ & ศิริพร