นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นัดพบ CoP สำนักงานภาควิชา (18)

Ico48
กานต์สิร [IP: 192.168.100.112]
16 มีนาคม 2554 16:32
#64327

ขอแจ้งชื่อเข้าร่วมฯ 1 คนค่ะ น.ส.กานต์สิร  อินทรัศมี