นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สรุปผลการประเมินงานประเพณีสงกรานต์ ปี 54 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
  • ในปีนี้ มีบุคลากรมาร่วมงานค่อนข้างมาก ท่านใดที่ติดภารกิจ ซึ่งไม่สามารถมาร่วมได้  ไม่เป็นไร  รอเมษายน 2555 นะค่ะ และจะให้เข้มข้นมากกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการประกวดแต่งกายผ้าไทยค่ะ (สนุกค่ะ)  คาดว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเพิ่มขึ้นอีกค่ะ ขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านนะค่ะ