นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 H2 : Happy Heart หนึ่งใน 8 ของ Happy Workplace

Ico48

Happy Heart แสดงออกได้ โดย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน  การส่งเสริมความมีน้ำใจ ไมตรี เอื้ออาทรต่อกันในที่ทำงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรักใคร่ ปรองดองกัน

ตัวอย่างกิจกรรมที่ ม.อ.ตรัง ปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมต่อเนื่องกันมา คือการเยี่ยมไข้บุคลากร (หรือบางครั้งเยี่ยมบุพการีของบุคลากรอีกด้วย) นั่นคือหากมีบุคลากรคนใดเจ็บป่วย ต้องไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  ก็จะมีบุคลากร/เพื่อนร่วมงาน ไปเยี่ยมไข้

หรือในกรณีที่บุคลากรหญิงตั้งครรภ์ ก่อนที่จะลาคลอด เพื่อนร่วมงานก็จะมอบของขวัญสำหรับคุณแม่ซึ่งมีของใช้เด็กอ่อนที่จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้เป็นขวัญกำลังใจ และแสดงความยินดีกับคุณแม่

นอกจากความสุขที่มอบให้แก่กันในองค์กรแล้ว ยังสามารถเผื่อแผ่ความสุขไปยังเพื่อนมนุษย์ ยังอนุญาตให้โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงหรือกาชาด เข้ามารับบริจาคโลหิตจากบุคลากรและนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลเป็นประจำ  เป็นต้น

 

เห็นไหมคะ  การสร้าง happy heart ในองค์กรไม่ได้อยากเลย  เพราะจริงๆๆ แล้ว พวกเราได้ปฏิบัติกันมาอยู่แล้ว ....ใช่ไหมคะ

ขงเบ้งดูดาว